نگرانی جوانان جویای کار عسلویه از برگزاری آزمون‌های استخدامی

نگرانی جوانان جویای کار عسلویه از برگزاری آزمون‌های استخدامیجوانان جویای کار در عسلویه و کنگان می‌گویند: آزمونی برای جذب نیروهای آتش‌نشانی برگزار شد ولی قبول‌شدگان جذب نشدند. نگرانی جوانان جویای کار عسلویه از برگزاری آزمون‌های استخدامی جوانان جویای کار در… Continue Reading

رونق آزمون‌های استخدامی در ایتالیا در نبودِ شغل

رونق آزمون‌های استخدامی در ایتالیا در نبودِ شغلنبود امنیت شغلی در ایتالیا جوانان این کشور را وادار به شرکت در آزمون‌های استخدامی دولت کرده است. با این حال آنها برای قبولی در این آزمون مشکلات فراوانی دارند. رونق آزمون‌های استخدامی… Continue Reading