مستمری بازنشستگان پاسخگوی نیازها و هزینه‌های آنان نیست

مستمری بازنشستگان پاسخگوی نیازها و هزینه‌های آنان نیستمدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از تصویب قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب در هیأت وزیران خبر داد. به گفته نوربخش این قانون با پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است… Continue Reading