سرمربی عمان: بازی با ایران برای ما بسیار حیاتی است

سرمربی عمان: بازی با ایران برای ما بسیار حیاتی استسرمربی تیم ملی فوتبال عمان در نشست خبری پیش از دیدار با ایران شرکت کرد. سرمربی عمان: بازی با ایران برای ما بسیار حیاتی است سرمربی تیم ملی فوتبال عمان در… Continue Reading

جهانگیری:عده ای برای اقتصاد مقاومتی شعار می دهند/سال 95 سال بسیار خوب برای اقتصاد ایران

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: در این مورد یک عده تصور می کنند مامور شده اند که راجع به اقتصاد مقاومتی شعار دهند و یک عده دیگر هم مامور هستند که اجرا کنند و… Continue Reading