شرایط مسکن دار شدن کارگران اعلام شد

علی اکبر سیارمه در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر بخواهیم برای تامین مسکن کارگران، طبقات محروم و کم درآمد و اقشار آسیب پذیر فکری کنیم باید الگوهایی که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای خانه دار… Continue Reading