چرا کارگران باید تاوان اقتصاد ضعیف و بیمار را بدهند؟

چرا کارگران باید تاوان اقتصاد ضعیف و بیمار را بدهند؟به گفته دامادی؛ دلیل افزایش قیمت تولید، نه افزایش دستمزد بلکه قیمت بالای دلار است که موجب می‌شود مواد اولیه وارد شده برای تولید، با قیمت بالا به دست تولید‌کننده و… Continue Reading