نتایج مذاکرات مسکوت مانده‌/مخابراتی‌ها در انتظار تحقق وعده‌ها هستند

نتایج مذاکرات مسکوت مانده‌/مخابراتی‌ها در انتظار تحقق وعده‌ها هستندشورایعالی هماهنگی تشکل‌های کارگری شرکت مخابرات ایران با صدور بیانیه‌ای، خواستار برآورده شدن مطالبات کارکنان شرکت مخابرات شد. نتایج مذاکرات مسکوت مانده‌/مخابراتی‌ها در انتظار تحقق وعده‌ها هستند شورایعالی هماهنگی تشکل‌های کارگری شرکت… Continue Reading