تحویل ۵۰۰ دستگاه خودرو به بازنشستگان کشوری

تحویل ۵۰۰ دستگاه خودرو به بازنشستگان کشوریبه گفته مدیرعامل شرکت واسپاری آتیه صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری تاکنون ۵۲۰ دستگاه خودرو به بازنشستگان ثبت نام کننده در طرح فروش اقساطی خودرو در تهران و سایر استان های کشور تحویل… Continue Reading

روحانی، دولت را با ۴۰۰هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام تحویل گرفت

روحانی، دولت را با ۴۰۰هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام تحویل گرفتدبیرکل حزب ندای ایرانیان معتقد است به دلیل وجود مشکلات عمیق اقتصادی و انتظارات عمومی برای تحقق وعده‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی، انتخاباتی کردن فضای جامعه با توجه به فرصت… Continue Reading