تخصیصِ ضریب سختی کار مهمترین دغدغه کارگران است

تخصیصِ ضریب سختی کار مهمترین دغدغه کارگران استروز گذشته (سه‌شنبه) جلسه‌ای به منظور بررسی مطالبات غیرمزدی کارگران سه معدن همکار، هشونی و پابدانا با حضور نماینده شهرستانهای زرند و کوهبنان تشکیل شد. تخصیصِ ضریب سختی کار مهمترین دغدغه کارگران است… Continue Reading

صد سهمیه وام جدید به بازنشستگان فیروزکوه تخصیص می یابد

صد سهمیه وام جدید به بازنشستگان فیروزکوه تخصیص می یابدمدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: صد سهمیه وام به بازنشستگان فیروزکوه تخصیص می یابد و یک و نیم میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات شبکه بهداشت این شهر تخصیص داده می… Continue Reading