تولی‌پرس و کنتورسازی ایران دچاز ضعف مدیریتی هستند

تولی‌پرس و کنتورسازی ایران دچاز ضعف مدیریتی هستندنماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس گفت: مدیریت ضعیف مهمترین مشکل واحدهای بحرانی استان است که می‌توان با همکاری دستگاه‌های اجرایی برای حل آن اقدام کرد. تولی‌پرس و کنتورسازی ایران دچاز… Continue Reading

تجمع دوباره کارگران «تولی‌پرس» و «بسته‌بندی البرز»

تجمع دوباره کارگران «تولی‌پرس» و «بسته‌بندی البرز»نزدیک به ۵۰۰ نفر از کارگران دو‌کارخانه «تولی‌پرس» و «بسته‌بندی البرز» صبح امروز برای سومین بار در هفته جاری در اعتراض به ادامه بی‌پاسخ ماندن خواسته‌های صنفی خود، در محوطه کارخانه تجمع کردند. تجمع… Continue Reading