کاش حقوق‌های نجومی و پول‌هایی که در جیب مفسدان است را شجاعانه جمع می‌کردند

کاش حقوق‌های نجومی و پول‌هایی که در جیب مفسدان است را شجاعانه جمع می‌کردندیک مرجع تقلید گفت: کاش یارانه های بی‌دلیل، حقوق های نجومی و پول هایی که در جیب های مفسدان اقتصادی است را شجاعانه جمع می‌کردند، فکر آراء… Continue Reading

برخی در دولت گذشته برای خود میلیاردها تومان پول جمع کردند / دلیل بوجود آمدن بابک زنجانی ها چیست؟

«فساد ساختاری در اقتصاد ایران را نمی توان با روش های سطحی حل کرد. در واقع تنها یک نفر و چند نفر فاسد به وجود اورنده ی این فضا نیستند. بلکه فساد موجود در اقتصاد ما معلول ساختاری است که… Continue Reading