رئیس سابق فنی و حرفه ای معاون امور مجلس وزارت کار شد

رئیس سابق فنی و حرفه ای معاون امور مجلس وزارت کار شدوزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی ، «محمد امین سازگارنژاد» را به عنوان “معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌ها”در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد. رئیس سابق… Continue Reading

سارقان حرفه ای تهران را شناسایی کنید

سارقان حرفه ای تهران را شناسایی کنید3 سارق حرفه‌ای کیف قاپ و موبایل قاپ پایتخت توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند. سارقان حرفه ای تهران را شناسایی کنید 3 سارق حرفه‌ای کیف قاپ و موبایل قاپ پایتخت توسط پلیس شناسایی… Continue Reading