سقوط اتوبوس ۴۲ توریست فلیپینی به داخل حفره در کرج+تصویر

سقوط اتوبوس ۴۲ توریست فلیپینی به داخل حفره در کرج+تصویربعداز ظهر امروز اتوبوس ۴۲ توریست فلیپینی بر اثر نشست زمین به عمق ۲.۵ متر به درون حفره سقوط کرده است. سقوط اتوبوس ۴۲ توریست فلیپینی به داخل حفره در کرج+تصویر… Continue Reading