محاکمه کارگران هفت تپه

محاکمه کارگران هفت تپه

دادگاه 10 نفر از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در شوش امروز برگزار شد. از قرار معلوم کیفرخواست این کارگران صادر شده و کارگران در انتظار صدور رای در روزهای آینده هستند. دادگستری شوش، قرار است رای نهایی را صادر نماید.… Continue Reading