سرشماری دسترسی به اینترنت از خانوارها

چهارمین طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات با نمونه‌گیری وضعیت ۲۵ هزار خانواده ایرانی آغاز شد که تا ۱۵ اسفندماه اجرای آن به اتمام می‌رسد.خبرگزاری مهر: چهارمین طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد… Continue Reading

فوری/ مقام ارشد آمریکایی: ایران از امروز به ۵۰ میلیارد از دارایی‌های خود دسترسی می‌یابد.

فوری/ مقام ارشد آمریکایی: ایران از امروز به ۵۰ میلیارد از دارایی‌های خود دسترسی می‌یابد. بیش از ۴۰۰ فرد و شرکت از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند نوشته فوری/ مقام ارشد آمریکایی: ایران از امروز به ۵۰ میلیارد از دارایی‌های خود… Continue Reading