دستورالعمل نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت ابلاغ شد

دستورالعمل نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت ابلاغ شدمعاون اول رییس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره نحوه پرداخت عیدی پایان سال کارکنان شاغل در دستگاه های دولتی را برای اجرا ابلاغ کرد. دستورالعمل نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت ابلاغ شد معاون… Continue Reading

دستورالعمل ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد

دستورالعمل ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شدهیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را خلاف قانون تشخیص داد… Continue Reading