شوک منصوریان به دو استقلالی جواب می دهد؟

شوک منصوریان به دو استقلالی جواب می دهد؟اگر این دو بازیکن به خود نیایند، بعید است منصوریان آنها را حالا حالاها بازی دهد. شوک منصوریان به دو استقلالی جواب می دهد؟ اگر این دو بازیکن به خود نیایند، بعید است… Continue Reading