سربازان فداکار جبهه تولید روزتان مبارک!

سربازان فداکار جبهه تولید روزتان مبارک!روز کارگر که می‌شود زبان و قلم عاجز است از نگارش کوله‌بار خستگی‌اش، پینه‌های دستش و قامت تکیده اما استوارش! این روز یادآور داستان مصائب شیرینی است که قهرمانش رنج‌های یک کشور را به دوش… Continue Reading