۴ هزار طرح اشتغال روستایی در سراسر کشور آماده شد

۴ هزار طرح اشتغال روستایی در سراسر کشور آماده شدمعاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به اینکه ۴ هزار طرح اشتغال روستایی در سراسر کشور تنظیم شده است گفت: به محض آنکه مجلس قانون مرتبط با توسعه… Continue Reading