کارگران ایران امسال سی دلار ارزان‌تر شده‌اند

کارگران ایران امسال سی دلار ارزان‌تر شده‌انداکثر قریب به اتفاق فعالان کارگری تصویب بند «ز» تبصره هفت در لایحه بودجه را بدترین اتفاق سال قبل می‌دانند اما بدتر از آن اتفاقات مالی امسال است که نگرانی‌ها را بیشتر کرده است.… Continue Reading