کاش حقوق‌های نجومی و پول‌هایی که در جیب مفسدان است را شجاعانه جمع می‌کردند

کاش حقوق‌های نجومی و پول‌هایی که در جیب مفسدان است را شجاعانه جمع می‌کردندیک مرجع تقلید گفت: کاش یارانه های بی‌دلیل، حقوق های نجومی و پول هایی که در جیب های مفسدان اقتصادی است را شجاعانه جمع می‌کردند، فکر آراء… Continue Reading