روحانی: دولت گوش شنوایی برای شنیدن نقدها دارد /اشتغال مهمترین مساله پیش‌روی کشور است

روحانی: دولت گوش شنوایی برای شنیدن نقدها دارد /اشتغال مهمترین مساله پیش‌روی کشور استرییس جمهوری با اشاره به اینکه نباید اعتماد میان مردم و جامعه سست شود، تاکید کرد: اگر در گوشه ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند،… Continue Reading