رضا شهابی فعال کارگری بازداشت شد

رضا شهابی فعال کارگری بازداشت شدرضا شهابی، فعال کارگری ظهر امروز پس از مراجعه به اداره گذرنامه برای دریافت پاسپورت خود، بازداشت شد. رضا شهابی فعال کارگری بازداشت شد رضا شهابی، فعال کارگری ظهر امروز پس از مراجعه به اداره… Continue Reading