چمران: بیش از۶۰ درصد کارتن خواب ها درتهران شهرستانی هستند

رئیس شورای شهر تهران گفت: چهارهزارکارتن خواب معتاد از بوستان هرندی و سطح منطقه جمع آوری شدند، اما اگر سیکل موجود بسته نشود، بازهم شاهد بازگشت کارتن خواب‌ها خواهیم بود. مهدی چمران در گفتگو با مهر، درباره ساماندهی بوستان شهید… Continue Reading