مداخله دولت در تامین اجتماعی مغایر با حقوق شهروندی است

مداخله دولت در تامین اجتماعی مغایر با حقوق شهروندی استفرشید یزدانی بر این باور است که تنها راه نجات سازمان تامین اجتماعی، اصلاح اساسنامه و کاستن از مداخلات آمرانه‌ی دولت است. مداخله دولت در تامین اجتماعی مغایر با حقوق شهروندی… Continue Reading