دوستم را با نقشه شوم به مکان خلوت بردم

دوستم را با نقشه شوم به مکان خلوت بردمراز قتل مرد کشاورز با تحقیقات پلیسی برملا شد. متهم که به خاطر کینه قدیمی نقشه قتل دوستش را کشیده بود، او را به محل خلوتی کشاند و با شلیک گلوله از… Continue Reading