صندوق‌های بیمه‌های درمانی ورشکستگی ندارند/ دنبال بیمه‌کردن مشاغل غیر رسمی‌هستیم

صندوق‌های بیمه‌های درمانی ورشکستگی ندارند/ دنبال بیمه‌کردن مشاغل غیر رسمی‌هستیممدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با یادآوری نقش تضامنی دولت‌ها در اداره صندوق‌های بازنشستگی اجتماعی برعهده دارند، ممکن است این صندوق‌ها در تامین منابع مالی با مشکلاتی مواجه شوند اما تعهدات این… Continue Reading

مرگ غیر طبیعی کارگر خودروسازی در ایران +عکس

مرگ غیر طبیعی کارگر خودروسازی در ایران +عکسمرگ غیر طبیعی کارگر یکی از شرکت‌های خودروسازی در روزهای گذشته خبر می‌دهند. مرگ غیر طبیعی کارگر خودروسازی در ایران +عکس مرگ غیر طبیعی کارگر یکی از شرکت‌های خودروسازی در روزهای گذشته خبر… Continue Reading