سیاست وزارت کار برای جبران فاصله دستمزد تا معیشت اعلام شد

سیاست وزارت کار برای جبران فاصله دستمزد تا معیشت اعلام شدمدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، با اشاره به سیاست وزارت کار برای جبران فاصله حداقل دستمزد تا معیشت گفت: افزایش حداقل دستمزد چند درصد بالاتر از نرخ… Continue Reading