لغو اعدام ۷ قاچاقچی/تشکیل 33‌هزار پروند‌ه‌زمین‌خواری/توضیح درباره ثامن‌الحجج و بابک‌زنجانی

لغو اعدام ۷ قاچاقچی/تشکیل 33‌هزار پروند‌ه‌زمین‌خواری/توضیح درباره ثامن‌الحجج و بابک‌زنجانیاگر این مواد مخدر داخل کشور توزیع می‌شد و به دست جوانان می‌رسید می‌توانست مرگ تدریجی را به همراه داشته باشد. قوه قضاییه ناچار به برخورد با سوداگران مرگ است. لغو… Continue Reading