زلزله تهران را لرزاند + جزئیات

زلزله تهران را لرزاند + جزئیاتزمين لرزه‌ای به بزرگی 2 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) پرديس، تهران را لرزاند. زلزله تهران را لرزاند + جزئیات زمين لرزه‌ای به بزرگی 2 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) پرديس، تهران را… Continue Reading