لزوم برابری کارگر و کارآموز در دریافت حداقل حقوق

لزوم برابری کارگر و کارآموز در دریافت حداقل حقوق دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران می‌گوید: در قانون به صراحت به این موضوع اشاره شده که فرقی میان کارگر و کارآموز در دریافت حداقل حقوق و حداقل مزایایی مانند… Continue Reading