مادری که به همراه پسرش در المپیک ریو شرکت می‌کند

مادری که به همراه پسرش در المپیک ریو شرکت می‌کندیك مادر و پسر گرجستانی برای اولین بار در بازیهای المپیک، در رشته تیراندازی در بازی های ریو 2016 شركت می كنند. مادری که به همراه پسرش در المپیک ریو شرکت… Continue Reading