در طرح تحول سلامت استقلال ماماها خدشه دار شد

در طرح تحول سلامت استقلال ماماها خدشه دار شدرئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، گفت: استقلال جامعه مامایی در طرح تحول سلامت خدشه دار شده و این یک اشکال برای نظام سلامت است. در طرح تحول سلامت استقلال ماماها خدشه… Continue Reading