نمایندگان محورهای توسعه هر استان را در قانون برنامه ششم اولویت‌بندی کنند

نمایندگان محورهای توسعه هر استان را در قانون برنامه ششم اولویت‌بندی کنندرئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر توسعه آمایش سرزمینی در برنامه ششم، گفت: دولت در این خصوص اقدامی نکرده لذا مجلس و نمایندگان باید محورهای توسعه هر استان… Continue Reading