۱۷۳ هزار کارگر آسیب پذیرترین قشر کارگران هستند

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رشد صدور پروانه های ساختمانی در کشور گفت: حدود ۱۷۳هزار نفر از کارگران شاغل در کارگاه های کشور آسیب پذیرترین قشرکارگران هستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم،علی مظفری، مدیر… Continue Reading