نامناسب ترین مولفه محیط کسب و کار چیست؟

نامناسب ترین مولفه محیط کسب و کار چیست؟نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار در بهار امسال نشان داد که غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامناسب ترین مولفه محیط کسب و کار… Continue Reading