میدری رئیس «شورای آمار» وزارت کار شد

میدری رئیس «شورای آمار» وزارت کار شدوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی احمد میدری را به عنوان رییس آمار بخشی تعاون،کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد. میدری رئیس «شورای آمار» وزارت کار شد وزیر تعاون، کار و رفاه… Continue Reading