رونق آزمون‌های استخدامی در ایتالیا در نبودِ شغل

رونق آزمون‌های استخدامی در ایتالیا در نبودِ شغلنبود امنیت شغلی در ایتالیا جوانان این کشور را وادار به شرکت در آزمون‌های استخدامی دولت کرده است. با این حال آنها برای قبولی در این آزمون مشکلات فراوانی دارند. رونق آزمون‌های استخدامی… Continue Reading

آیت الله یثربی: فرایض اخلاقی تعطیل شده / عده ای دروغ را واجب می‌دانند / برخورد با خانم فاطمه معتمدآریا در کاشان در شان «مردم مسلمان» نبود / با هر نوع تندروی به جد مخالفیم

آیت الله یثربی: فرایض اخلاقی تعطیل شده / عده ای دروغ را واجب می‌دانند / برخورد با خانم فاطمه معتمدآریا در کاشان در شان «مردم مسلمان» نبود / با هر نوع تندروی به جد مخالفیم آیت الله یثربی: فرایض اخلاقی… Continue Reading