آتش نشانان نگران معطلی آیین‌نامه سخت و زیان‌آورند

آتش نشانان نگران معطلی آیین‌نامه سخت و زیان‌آورندکارکنان آتش نشانی تهران از معطل ماندن وعده‌ها، در صورت تغییر در ترکیب شورای شهر تهران ابراز نگرانی کردند. آتش نشانان نگران معطلی آیین‌نامه سخت و زیان‌آورند کارکنان آتش نشانی تهران از معطل… Continue Reading