افزایش ۴۶ هزار نفری بیکاران در انگلیس

افزایش ۴۶ هزار نفری بیکاران در انگلیسگزارش‌های رسمی از افزایش ۴۶ هزار نفری آمار بیکاران در انگلیس خبر می‌دهد. افزایش ۴۶ هزار نفری بیکاران در انگلیس گزارش‌های رسمی از افزایش ۴۶ هزار نفری آمار بیکاران در انگلیس خبر می‌دهد.افزایش ۴۶… Continue Reading

کاهش ۲ میلیون نفری تعداد بیکاران اروپایی

کاهش ۲ میلیون نفری تعداد بیکاران اروپاییدفتر آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد: نرخ بیکاری اتحادیه اروپا در ماه ژوئن سال جاری میلادی، به ۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده که کمترین رقم، از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد است. کاهش ۲… Continue Reading