تعدیل برخی کارگران شرکت رینگ اسپرت نور نی‌ریز در سایه ابهام

تعدیل برخی کارگران شرکت رینگ اسپرت نور نی‌ریز در سایه ابهامگفته می‌شود شرکت رینگ اسپرت نور نی‌ریز، طی روزهای اخیر، به دلیل افزایش هزینه‌ها و نبود مواد اولیه، نیمی از کارگرانش را تعدیل کرده است اما مدیران کارخانه؛ موضوع را… Continue Reading

ریزش معدن در نور مازندران/ یک کارگر جان باخت

ریزش معدن در نور مازندران/ یک کارگر جان باختروز گذشته در اثر ریزش معدن در نور مازندران، یک کارگر جان خود را از دست داد. ریزش معدن در نور مازندران/ یک کارگر جان باخت روز گذشته در اثر ریزش معدن… Continue Reading