دنبال افزایش ریالی دستمزد نیستیم!

دنبال افزایش ریالی دستمزد نیستیم!دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید به دنبال افزایش ریالی حقوق کارگران نیستیم و معتقدیم در شرایط امروز اقتصاد بهترین راه تقویت قدرت خرید، کمک به جبران هزینه‌های زندگی کارگران و کارمندان است. دنبال افزایش… Continue Reading