دولت حل بحرانِ خودساخته‌ تامین اجتماعی را بر دوش کارگران نیندازد

دولت حل بحرانِ خودساخته‌ تامین اجتماعی را بر دوش کارگران نیندازددر نامه مشترک تشکل‌های کارگری و بازنشستگان خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، بر لزوم صیانت از تامین اجتماعی و حفظ حقوق کارگران تاکید شده‌است. دولت حل بحرانِ… Continue Reading