تجمع همزمان کارگران تراورس در مناطق مختلف ریلی کشور

تجمع همزمان کارگران تراورس در مناطق مختلف ریلی کشورصبح امروز چهارشنبه (۳ مرداد ماه) کارگران تراورس اسلامشهر تهران، کرج، لرستان، آذربایجان، زاگرس، شاهرود، دامغان و سمنان همزمان در اعتراض به پرداخت نشدن دست‌کم سه ماه معوقات مزدی در منطقه محل… Continue Reading

تجمع همزمان کارگران تراورس در خوزستان و لرستان

تجمع همزمان کارگران تراورس در خوزستان و لرستانصبح امروز یکشنبه (۳ دی ماه) کارگران تراورس لرستان و خوزستان همزمان در اعتراض به پرداخت نشدن دست‌کم سه ماه معوقات مزدی در این دو استان تجمع کردند. تجمع همزمان کارگران تراورس در… Continue Reading