ایران و فرانسه در بخش ریلی، هوایی و بنادر همكاری می كنند/امضای 2موافقتنامه

ایران و فرانسه در بخش ریلی، هوایی و بنادر همكاری می كنند/امضای 2موافقتنامهوزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه مذاكرات زیادی با نظارت دولت های فرانسه و ایران بین دو شركت ایرباس و ایران ایر انجام شده و در روزهای… Continue Reading

حمایت روسیه ازعضویت كامل ایران درسازمان همكاری شانگهای

حمایت روسیه ازعضویت كامل ایران درسازمان همكاری شانگهایوزیرامورخارجه روسیه ازحمایت كشورش ازعضویت كامل ایران درسازمان همكاری شانگهای خبر داد و گفت: رئیس جمهوری روسیه دستور رفع تحریم های بانكی علیه ایران را صادر كرده است. حمایت روسیه ازعضویت كامل ایران… Continue Reading