رواج جراحی خطرناک افزایش قد در هند

رواج جراحی خطرناک افزایش قد در هندجراحی پلاستیک تنها شامل تزریق بوتاکس یا عمل‌ بینی نمی‌شود بلکه برخی افراد به امید افزایش قد، دست به این کار می‌زنند. رواج جراحی خطرناک افزایش قد در هند جراحی پلاستیک تنها شامل تزریق… Continue Reading