عکس: حمایت هنرمندان از استقلال

عکس: حمایت هنرمندان از استقلالچند نفر از هواداران استقلال بنر حمایتی از سوی هنرمندان سینما و تلویزیون در تمرین نصب کرده بودند. عکس: حمایت هنرمندان از استقلال چند نفر از هواداران استقلال بنر حمایتی از سوی هنرمندان سینما و تلویزیون… Continue Reading