آتش ساختمان مسکونی در خیابان نیرو هوایی

آتش ساختمان مسکونی در خیابان نیرو هواییسخنگوی سازمان آتش نشانی از حریق یک ساختمان مسکونی در خیابان نیرو هوایی و نجات ۱۲ تن خبر داد. آتش ساختمان مسکونی در خیابان نیرو هوایی سخنگوی سازمان آتش نشانی از حریق یک ساختمان… Continue Reading

ایران و فرانسه در بخش ریلی، هوایی و بنادر همكاری می كنند/امضای 2موافقتنامه

ایران و فرانسه در بخش ریلی، هوایی و بنادر همكاری می كنند/امضای 2موافقتنامهوزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه مذاكرات زیادی با نظارت دولت های فرانسه و ایران بین دو شركت ایرباس و ایران ایر انجام شده و در روزهای… Continue Reading