بزرگترین اشتباه انسان ساختن واژه «فردا»

مغز ما نرون‌های آینه ‌واری دارد که چیزی را که دیگران ابراز می‌کنند تقلید می‌نماید، بنابراین هروقت نیاز به کمی القا مثبت داشتید، با کسانی که این امکان را به شما می‌دهند ارتباط برقرار کنید. دانلود سریال و آهنگ فستیوال… Continue Reading