پایه حقوق بازنشستگان چقدر می‌شود؟

پایه حقوق بازنشستگان چقدر می‌شود؟یک کارشناس حوزه کار توضیحاتی را درباره افزایش حقوق بازنشستگان ارائه کرد. پایه حقوق بازنشستگان چقدر می‌شود؟ یک کارشناس حوزه کار توضیحاتی را درباره افزایش حقوق بازنشستگان ارائه کرد.پایه حقوق بازنشستگان چقدر می‌شود؟

پیشنهاد افزایش سطوح مزدی و پایه حقوق کارگران

پیشنهاد افزایش سطوح مزدی و پایه حقوق کارگرانیک فعال کارگری پیشنهاد کرد برای ترمیم حقوق کارگران در کنار افزایش سالانه حداقل دستمزدها، در سایر سطوح مزدی نیز تغییراتی داده شود. پیشنهاد افزایش سطوح مزدی و پایه حقوق کارگران یک فعال… Continue Reading

«پایه سنواتی» و «حق سنوات» چیست؟

«پایه سنواتی» و «حق سنوات» چیست؟کارگر نیوز: حق سنوات به عنوان پاداش پایان کار به آن دسته از کارگرانی داده می‌شود که سابقه یک ساله کاری دارند. اما پایه سنوات برای کارگاه‌هایی است که طرح طبقه بندی مشاغل دارند که… Continue Reading

اجباری شدن پوشش بیمه سلامت/ تعیین حق بیمه‌ پایه سلامت خانوار

لایحه پیشنهادی احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ۲۷ دی ماه جاری از سوی دولت به مجلس تقدیم و رسیدگی به احکام دائمی برنامه‌های توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. ماده ۱۵… Continue Reading