گرانی حامل‌های انرژی، کابوس کارگران صنعتی

گرانی حامل‌های انرژی، کابوس کارگران صنعتیدرحالی‌که دولت قصد دارد به منظور اشتغالزایی بهای حامل‌های انرژی را از ابتدای سال ۹۷ افزایش دهد، ابراهیم‌ رزاقی، اقتصاددان معتقد است با افزایش قیمت حامل‌های انرژی تبعات منفی در هر دو بُعد خُرد و… Continue Reading

فناوری جدیدی که می‌تواند تبدیل به کابوس شود: ضبط هر آنچه که می‌بینید

فناوری جدیدی که می‌تواند تبدیل به کابوس شود: ضبط هر آنچه که می‌بینیدا‌ز یاد بردن تصاویر اتفاق‌های دردناک یکی از روش‌های انسانها برای بازگشت به زندگی است. به گزارش ایسنا اما محققان دانشگاه رایس موفق به ابداع نوعی فناوری شدند… Continue Reading